Materská škola Staškov prijme do pracovného pomeru od 1.12.2016 vedúcu školskej jedálne na polovičný úväzok-4hod. denne.

email: msstaskov@stonline.sk
telefón: 0911 873 773, 0904 342271

OKTÓBER- MESIAC ÚCTY K STARŠÍM ĽUĎOM 

My dnes veľa toho nepovieme, ale zo srdiečka za všetko ďakujeme
a všetky krásne slová, nech znejú s láskou pre Vás znova a znova. 
Preto ešte dlho, dlho žite nám.
To želajú všetky deti z našej škôlky, babičky a dedkovia, práve Vám.

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna ľudová múdrosť.

Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname.
Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy.
A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku. Na záver už len citujeme tých, ktorým tieto dni patria:

„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová.
Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je také bystré.
Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes vyliala káva.“

Tak nezabúdajme a vážme si. A budeme požehnaní.

POĎAKOVANIE

Mgr. Jaroslave Basovej a Jozefovi Papíkovi za hrnčeky na pitný režim do triedy predškolákov.


Ing. Zuzane Maslíkovej za hračky pre deti do elokovanej triedy na Vyšnom konci.

V mene našej MŠ a všetkých detí ďakujeme

OZNAM POPLATKY ZA MŠ:

Poplatky na mesiac OKTÓBER 2016 budeme vyberať do 7.10.2016 v poobedňajších hodinách jednotlivo na triedach.

OZNAM STRAVNÉ:

Stravné na mesiac OKTÓBER 2016 sa bude vyberať:

UTOROK: 04.10.2016- od 12,00hod do 16,00hod
ŠTVRTOK: 06.10.2016- od 7,00hod do 12,30hod
PONDELOK: 10.10.2016- od 7,00hod do 12,30hod

Stravné na elokovanom pracovisku na Vyšnom konci sa bude vyberať:

PONDELOK: 10.10.2016- od 14,00hod do 15,55hod

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností a pripomienok môžete písať na emailovú adresu našej MŠ