Čo s deťmi v zime

1. Snehobal

Označte pomocou vetvičiek alebo iných pomôcok na väčšej ploche veľké kruhy. Tým potom určite nejakú bodovú hodnotu. Deti budú musieť do nich triafať pomocou snehových gulí a kto bude mať najviac bodov, vyhráva túto súťaž. Niečo podobné môžete vymyslieť aj s plastovými fľašami. Napíšte na nich fixkou rôzne bodové hodnoty a potom ich priviažte na vhodný priestor. Ďalej ich budú deti opäť triafať snehovými guľami.

2. Zimní detektívi

Deťom sa v tomto zimnom čase nechce až tak veľmi chodiť na prechádzky, no vy im to môžete túto činnosť urobiť zaujímavejšou. Buď sa vyberte na prvú expedíciu sami, alebo choďte najprv len na obyčajnú prechádzku a dobre si všímajte všetko zaujímavé po ceste. Potom nominujte deti do úlohy malých detektívov a pocvičte aj ich intelekt. Dajte im po ceste hľadať určité predmety a podľa toho, koľko ich nájdu, takú získajú hodnosť detektíva. Ešte zaujímavejšie im to urobíte, keď budú musieť najprv ten predmet uhádnuť a až tak ho nájsť.

3. Stavanie snehuliakov

I táto naoko bežná zimná zábavka sa môže povýšiť na niečo zaujímavejšie. Stačí zorganizovať medzi deťmi v susedstve súťaž o to, kto bude mať najkrajšieho snehuliaka. Dôležité je, aby boli deti kreatívne a urobili niečo kuriózne ako napríklad poštára, rockera, plážového snehuliaka. Jednoducho niečo iné a použiť pri tom môžu rôzne dekoračné pomôcky. Víťaz potom dostane nejakú sladkú odmenu.

4. Snežní skauti

Prežitie v náročných podmienkach je výzvou i pre dospelých, nie to ešte pre deti. Aby ste urobili pre nich malú zábavu, no zároveň ich aj niečo naučili, zorganizujte improvizovanú skautskú súťaž. Vyrobte štyri rôzne stanovištia, kde budú musieť vylúštiť praktické úlohy, ktoré treba riešiť v zimnej prírode. Pomôžete si rôznymi príručkami alebo návodmi z internetu. Za každú úlohu ich okrem poučenia bude čakať i malá odmena.

5. Pomôžte vtáčikom

Vonku sa však nemusíte len zabávať, môžete urobiť aj niečo užitočné. V zime trpí veľa vtáčikov tým, že nemajú dostatok stravy. Skúste preto pre nich vymyslieť nejaké miestečko, kde im budete nosiť nejakú potravu. Nemusí ísť nevyhnutne o búdku, môže to byť len malé bydielko s plošinkou na semiačka. 

6. Prenášanie snehu

Zaobstarajte deťom primerane veľké vedierka. K tým im pridajte lopatky a zahájte súťaž v prenášaní snehu. Čo najrýchlejšie budú musieť naplniť svoje vedierko a to potom preniesť na dohodnuté miesto. Súťaž môžete vyhodnotiť buď podľa toho, kto to stihne urobiť rýchlejšie, alebo potom podľa toho kto stihne nanosiť väčšiu kôpku počas dohodnutého času. Takto môžete spojiť aj príjemné s užitočným a deti vám môžu aspoň svojou troškou pomôcť pri odpratávaní snehu z chodníka.

7. Kreslenie stopami

V tejto aktivite treba nájsť nejakú neporušenú snežnú plochu, ktorá sa premení na veľké umelecké plátno. Postupne vytváraním stôp môžu urobiť nejaké obrázky alebo niečo napísať. Menšie deti môžete takto zároveň precvičiť, aby vám v snehu postupne vytvárali tvary rôznych písmen.

POĎAKOVANIE

Mgr. Jaroslave Basovej a Jozefovi Papíkovi za hrnčeky na pitný režim do triedy predškolákov.


Ing. Zuzane Maslíkovej za hračky pre deti do elokovanej triedy na Vyšnom konci.

V mene našej MŠ a všetkých detí ďakujeme

OZNAM POPLATKY ZA MŠ:

Poplatky na mesiac JANUÁR 2017 budeme vyberať do 13.01.2017 v poobedňajších hodinách jednotlivo na triedach.

OZNAM STRAVNÉ:

Stravné na mesiac DECEMBER 2016 sa bude vyberať:

UTOROK: 10.01.2017 od 12,00hod do 16,00hod
STREDA: 11.01.2017- od 7,00hod do 11,30hod
ŠTVRTOK: 12.01.2017- od 7,00hod do 12,00hod

Stravné na elokovanom pracovisku na Vyšnom konci sa bude vyberať:

STREDA: 11.01.2017- od 12,00hod do 16,00hod

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností a pripomienok môžete písať na emailovú adresu našej MŠ