OKTÓBER- mesiac úcty k starším ľuďom

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytičku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
príjmmite od detí najkrajšie pozdravy.
Príjmite kytičku, čo slzou prevlhla,
aj mne sa tískajú slzičky do hrdla.
Nech sa predĺži životná vaša púť,

želáme zo srdca vaša vnučka i váš vnuk.

 

Úcta k starším by však mala byť niečím stálym,
nielen v októbri by sme mali byť k ním pozornejší.
Niekedy stačí málo, milý pozdrav, pekné slovko,
maličká pomoc. Starší ľudia si úctu zaslúžia,
veď nám darovali život. Vekom nadobudli mnohé
skúsenosti, ktoré sa nám snažia odovzdať.
Ich dlaň už možno nie je jemná, ale vyžaruje z nej
teplo.
Ich oči už možno nevidia dobre, ale ich pohľad
nám dáva lásku.
Ich srdiečko už niekedy bije ťažko,
ale nikdy neprestalo milovať ani o kúsok menej.

Materská škola je otvorená od 6,30hod.

Schádzanie detí do MŠ je najneskôr do 8,15hod.

Do 7,00hod sa schádzajú deti vo veľkej triede a od 7,00hod vo svojich triedach.

Materská škola je otvorená do 16,30hod.

Materská škola na Vyšnom konci-elokovaná trieda je otvorená od 7,00hod.

Schádzanie detí je najneskôr do 8,15hod.

Materská škola je otvorená do 16,30hod.

MESAČNÝ POPLATOK za MŠ:

Poplatok za mesiac OKTÓBER budeme vyberať 
do 10.10.2017 /t.j. UTOROK/
v POOBEDŇAJŠÍCH hodinách na triede.

POPLATKY za STRAVU:


Nižný koniec
Piatok 06.10.2017
-od 7,00hod do 11,30hod

Pondelok 09.10.2017
-od 7,00hod do 12,00hod
-od 14,00hod do 16,00hod

Vyšný koniec
Piatok 06.10.2017
-od 14,00hod do 16,00hod