Vážení rodičia!

Materská škola Staškov
/Nižný koniec/ bude v čase
od 23.12.2017 do 2.1.2018 ZATVORENÁ.
OTVORENÁ bude od 3.1.2018 (t.j. STREDA)

Materská škola Staškov
/Vyšný koniec/ bude v čase
od 23.12.2017 do 7.1.2018 ZATVORENÁ.
OTVORENÁ bude od 8.1.2018 (t.j. PONDELOK)
Deti z MŠ Staškov Vyšný koniec môžu navštevovať v čase od 3.1.2018 do
5.1.2018 MŠ Staškov Nižný koniec.

Deti, ktoré budú
navštevovať MŠ
od 3.-5.1.2018 sa môžu zapisovať na nástenke vo vestibule.


2.adventná nedeľa

SV. LUCIE

Tradícia, ktorá prišla zo Švédska a slávila sa 13. decembra. Symbolicky znamenala držanie nešťastia ďaleko od domu. Lucie boli oblečené v bielom a na tvári mali biely závoj. V jednej ruke mali kôš so sladkosťami a v druhej metličku z peria. Symbolicky bol vymetaný prach z domu.

Tieto zvyky a obyčaje môžeme oživiť aj v dnešnej dobe. Určite by sme si mali pripraviť dostatok cesnaku a zjesť v predvečer Lucie, aby ochraňoval všetkých členov rodiny pred zlými silami. V tento deň sa nesmelo vpustiť cudziu ženu do domu, tiež sa nesmelo nič dávať ani požičiavať. Najznámejším zvykom na sviatok svätej Lucie je chodenie bosoriek zahalených v bielych plachtách po chalupách, ktorých úlohou bolo vyhnať z gazdovských domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia.

Ani mládenci nesedia doma na peci

Aj mládenci mali svoje povinnosti v tento deň. Návšteva Lucií v chalupách bola pre nich výzvou, aby zistili, ktorá z dievčat v dedine je bosorka. Potrebovali k tomu vlastnoručne zhotovený drevený stolček. S jeho výrobou museli začať práve večer na sviatok svätej Lucie a potom každý deň niečo pridať tak, aby bol stolček hotový na Štedrý deň.

Keď sa mládenec na polnočnej omši postavil na stolček, uvidel všetky miestne bosorky a strigy ako sedia obrátené chrbtom k oltáru. Zvyk sa nepáčil dievčatám sediacim s rodičmi v kostolných laviciach. Ťažko sa im zisťovalo, či je ich milý na polnočnej omši. Keď sa obzreli, museli mládenca po omši dolapiť, aby ich neprezradil. Ten ale za seba sypal hrach alebo mak, ktorý museli dievčatá zbierať a to ich tak zdržalo, že im milý utiekol aj s tajomstvom.

A samozrejme v tento deň nesmeli chýbať ľúbostné čary

Jedna z tradícií sa zachovala dodnes. Dievčatá zrelé na vydaj v tento deň napísali  na 12 papierikov mená možných ženíchov, ceduľky poskladali a zalepili. Potom každý deň až do štedrej večere jeden papierik vytiahli spod taniera, hodili do ohňa alebo roztrhali na márne kúsky.

Na Štedrý deň po večeri rozlepili posledný papierik a tak sa dozvedeli meno toho pravého. Či bolo na ceduľkách naozaj dvanásť mien mládencov, alebo na všetkých iba jedno toho najvytúženejšieho, to vraj vedela iba svätá Lucia a tá, ktorá ich tam napísala.

Tento rok pripadá Lucia na stredu 13.decembra. Aj v našej materskej škole si tento zvyk pripomenieme.

 

 

Materská škola je otvorená od 6,30hod.

Schádzanie detí do MŠ je najneskôr do 8,15hod.

Do 7,00hod sa schádzajú deti vo veľkej triede a od 7,00hod vo svojich triedach.

Materská škola je otvorená do 16,30hod.

Materská škola na Vyšnom konci-elokovaná trieda je otvorená od 7,00hod.

Schádzanie detí je najneskôr do 8,15hod.

Materská škola je otvorená do 16,30hod.

MESAČNÝ POPLATOK za MŠ:

Poplatok za mesiac DECEMBER budeme vyberať 
do 11.12.2017 /t.j. PONDELOK/
v POOBEDŇAJŠÍCH hodinách na triede.

POPLATKY za STRAVU
MESIAC DECEMBER:


Nižný koniec
Pondelok 11.12.2017
-od 7,00hod do 12,00hod
-od 14,00hod do 16,00hod

Utorok 12.12.2017
-od 7,00hod do 11,30hod

Vyšný koniec
Utorok 12.12.2017
-od 14,00hod do 16,00hod