Milí rodičia, prihlášku a informácie o zápise do MŠ nájdete v priečinku Dokumenty- Zápis do MŠ. V prípade nejasností sa môžete informovať aj u učiteliek v MŠ.

Kniha je niečo, bez čoho si aj napriek materiálno – technickému smerovaniu ľudstva život nevieme ani v súčasnosti predstaviť. A jednu z jej najdôležitejších oblastí tvorí detská kniha, ktorá formuje jeho charakter a hodnoty. Je neoddeliteľnou súčasťou výchovy ešte skôr ako sa dieťa naučí chápať prvé písmenká, následne čítať a postupne chápať text.

Dieťa by sa malo oboznamovať s knihou čím skôr a to z týchto dôvodov :

1./ knihy obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti

2./ knihy pozitívne ovplyvňujú psychické procesy, skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú “ponorenie sa do textu” či deja samotného, zlepšujú schopnosť sústrediť sa

3./ knihy rozvíjajú tvorivosť a fantáziu

4./ knihy pôsobia ako podnet, teda nútia čitateľa rozmýšľať, hľadať odpovede a utvárať si vlastné názory

5./ knihy zároveň slúžia ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a napomáhajú odstráneniu stresu

6./ knihy plnia funkciu nadväzovania sociálnych vzťahov

Je veľmi dôležité, aby rodičia od prvej chvíle začali čítať deťom nahlas, pretože deti hlas svojich rodičov upokojuje. Tým, že deti počúvajú zvuky i slová súčasne, začínajú si ich spájať, následne chápať ich význam čo je rozhodujúce pri ich vývoji.

Hlasné čítanie je jednou z najdôležitejších skúseností, ktoré rodičia svojim deťom v prvopočiatkoch ich života poskytujú, pričom veľmi dôležitým je tu aj psychologické hľadisko. Spomienky, ako si nás brávali rodičia či starí rodičia na kolená, sadli si s nami do kresla, alebo ľahli do postele a začali nám čítať rozprávku, patria medzi tie najkrajšie, ktoré si z detstva pamätáme. Jedná sa tu o pocit blízkosti a hrejivého tepla, ktoré pramení z pozornosti rodiča počas čítania rozprávkových príbehov. Dieťaťu tak zároveň poskytuje pocit podpory, lásky a spolupatričnosti, dôvernosti či dôležitosti, ktoré mu následne v neskoršom období slúžia ako emocionálny základ pre jeho ďalší život. 

V neposlednom rade aj mnohé vedecké výskumy v oblasti gramotnosti nám ukazujú, že deti, ktoré vyrastali v prostredí, kde si rodičia knihy nielenže vážili, ale ich aj svojim deťom čítali, čím zároveň pre ne boli pre svoje deti vzormi, deti z takéhoto prostredia prichádzajú do škôl lepšie pripravené na vzdelávací proces a následne dosahujú i lepšie študijné výsledky.

 

OZNAM POPLATKY ZA MŠ:

Poplatky na mesiac MAREC 2017 budeme vyberať do 10.03.2017 v poobedňajších hodinách jednotlivo na triedach.

OZNAM STRAVNÉ:

Stravné na mesiac MAREC 2017 sa bude vyberať:
MŠ Nižný koniec
ŠTVRTOK: 09.03.2017 od 07,00hod do 11,30hod
PIATOK
: 10.03.2017- od 7,00hod do 16,30hod
PONDELOK: 13.03.2017- od 7,00hod do 11,45hod

Stravné na elokovanom pracovisku na Vyšnom konci sa bude vyberať:
PONDELOK: 13.03.2017- od 12,00hod do 16,00hod

Dňa 14.03.2017 tu vedúca jedálne nebude.

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností a pripomienok môžete písať na emailovú adresu našej MŠ