Milí rodičia!
Dňa 15.03.2018 /t.j.ŠTVRTOK/
sa bude o 15,15hod konať
v materskej škole na Nižnom konci
stretnutie rodičov predškolákov
z Vyšného aj Nižného konca.
Stretnutie bude s vedením
základnej školy vo veci zápisu
detí do 1.ročníka ZŠ.
Tešíme sa na stretnutie :-)


MAREC- mesiac KNÍH

Mesiac marec máme všetci už od školských čias zapísaný v pamäti ako mesiac KNIHY. Tradične ho spájame nielen s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Kniha je totiž najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých, starých či už detí. Už dvojročné dieťa vníma jednoduchú rozprávku a trojročné už pozná viac ako  tisíc slov. Prečo teda nepodporiť záujem detí o knihu? Deti predškolského veku najčastejšie siahajú po knihe, ktorá má veľa obrázkov. Umelecká ilustrácia vedie malého čitateľa k poznávaniu estetických hodnôt a učí ho rozvíjať vkus. My v materskej škole knihy dopĺňame v priebehu celého školského roka. V knižnom kútiku si deti knihy prezerajú, rozprávajú podľa obrázkov, rozoberajúilustrácie a snažia sa pochopiť ich zmysel. Preto sa nebojíme investovať do kníh a encyklopédií, pretože deti to jednoznačne obohatí, knihy rozvíjajú ich fantáziu a predstavivosť. 
 
"Knihy sú otvorené dvere
do čarovného sveta."

Dieťa by sa malo oboznamovať s knihou čím skôr a to z nasledovných dôvodov :

1./ knihy obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti

2./ knihy pozitívne ovplyvňujú psychické procesy, skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú „ponorenie sa do textu“ či deja samotného, zlepšujú schopnosť sústrediť sa

3./ knihy rozvíjajú tvorivosť a fantáziu

4./ knihy pôsobia ako podnet, teda nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvárať si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií

5./ knihy zároveň slúžia ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a napomáhajú odstráneniu stresu

6./ knihy plnia funkciu nadväzovania sociálnych vzťahov

Je veľmi dôležité, aby rodičia od prvej chvíle začali čítať deťom nahlas, pretože deti hlas svojich rodičov upokojuje. Tým, že deti počúvajú zvuky i slová súčasne, začínajú si ich spájať, následne chápať ich význam čo je rozhodujúce pri ich vývoji.

Hlasné čítanie je jednou z najdôležitejších skúseností, ktoré rodičia svojim deťom v prvopočiatkoch ich života poskytujú, pričom veľmi dôležitým je tu aj psychologické hľadisko. Spomienky, ako si nás brávali rodičia či starí rodičia na kolená, sadli si s nami do kresla, alebo ľahli do postele a začali nám čítať rozprávku, patria medzi tie najkrajšie, ktoré si z detstva pamätáme. Jedná sa tu o pocit blízkosti a hrejivého tepla, ktoré pramení z pozornosti rodiča počas čítania rozprávkových príbehov. Dieťaťu tak zároveň poskytuje pocit podpory, lásky a spolupatričnosti, dôvernosti či dôležitosti, ktoré mu následne v neskoršom období slúžia ako emocionálny základ pre jeho ďalší život. 

 

Materská škola je otvorená od 6,30hod.

Schádzanie detí do MŠ je najneskôr do 8,15hod.

Do 7,00hod sa schádzajú deti vo veľkej triede a od 7,00hod vo svojich triedach.

Materská škola je otvorená do 16,30hod.

Materská škola na Vyšnom konci-elokovaná trieda je otvorená od 7,00hod.

Schádzanie detí je najneskôr do 8,15hod.

Materská škola je otvorená do 16,30hod.

MESAČNÝ POPLATOK za MŠ:

Poplatok za mesiac MAREC budeme vyberať 
do 9.3.2018 /t.j. PIATOK/
v POOBEDŇAJŠÍCH hodinách na triede.

POPLATKY za STRAVU
MESIAC MAREC 2018:


Nižný koniec
Streda 7.3.2018
-od 7,00hod do 16,00hod

Štvrtok 8.3.2018
-od 7,00hod do 13,00hod

Vyšný koniec
Štvrtok 8.3.2018
-od 13,30hod do 16,00hod