Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa,

pre viac kliknite na odkaz dole...
 

Výberové konanie

Želáme vám kamaráti- predškoláci veľa sily,

aby sa vám prvé čiarky podarili.

A písmenká, aby boli ako kvietky,

aby ste ich rozpoznali všetky, všetky.


TABLO PREDŠKOLÁCI MŠ-Nižný koniec 2017/2018

TABLO PREDŠKOLÁCI MŠ- Vyšný koniec 2017/2018

Materská škola je otvorená od 6,30hod.

Schádzanie detí do MŠ je najneskôr do 8,15hod.

Do 7,00hod sa schádzajú deti vo veľkej triede a od 7,00hod vo svojich triedach.

Materská škola je otvorená do 16,30hod.

Materská škola na Vyšnom konci-elokovaná trieda je otvorená od 7,00hod.

Schádzanie detí je najneskôr do 8,15hod.

Materská škola je otvorená do 16,30hod.

MESAČNÝ POPLATOK za MŠ:

Poplatok za mesiac JÚN budeme vyberať 
do 8.6.2018 /t.j. PIATOK/
v POOBEDŇAJŠÍCH hodinách na triede.

POPLATKY za STRAVU
MESIAC JÚN 2018:


Nižný koniec
Streda 6.6.2018
-od 7,00hod do 16,00hod
Štvrtok 7.6.2018
-od 7,00hod do 13,00hod

Vyšný koniec
Štvrtok 7.6.2018
-od 13,30hod do 16,00hod

Po termíne sa stravné nevyberá!
Ďakujeme za pochopenie