Milí rodičia, milé deti.

Školský rok sa v našej materskej škole
začína v pondelok 3.septembra 2018.
Príchod do MŠ je najneskôr do 8,15hod.
Nezabudnite papučky, pyžamko
a krabicové hygienické vreckovky.
Oblečenie a obuv si označte.
Zoznamy detí a zaradenie do tried
nájdete hneď pri vstupe do MŠ, 
alebo aj tu na našej webovej
 stránke
v priečinku "Triedy a zamestnanci."

Doplňujúce informácie
Vám poskytnú pani učiteľky na triedach.

Tešíme sa na Vás!