Dňa 15. 6. 2022 si pripomíname 40. výročie otvorenia 

MŠ Staškov-Nižný koniec.

Kronika MŠ vedená od roku 1982 je plná zaujímavých fotografií a ilustrácií. 
Počas 40 rokoch sa vystriedali mnohí pedagogickí i prevádzkoví zamestnanci. 
Všetkým patrí vďaka a úcta.
Našej škôlke jubilantke prajeme, aby sa vždy úspešne rozvíjala, 
aby mala vždy dostatok šťastných detí a spokojných rodičov. 
Prajeme jej učiteľov so zmyslom pre zodpovednosť, tímovú prácu a 
naďalej dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a Radou školy.
❤️❤️❤️
Riaditeľky MŠ Staškov:
Od r. 1982-1991 Mária Zelienková
Od r. 1991-2018 Anna Smrečková
Od r. 2018  Helena Arendáriková
☺️
Fotografie s prvými zamestnancami MŠ Staškov

Oznam o zápise do 1. ročníka

 
 

Milí rodičia, obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie sumy 2% zaplatenej dane za rok 2021 v prospech našej materskej školy.

Všetky finančné prostriedky budú použité pre vaše deti pri skvalitňovaní ich výchovy a vzdelávania. 

Ďakujeme.

Formuláre na 2% daň:

 
 
V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu s ochorením 
COVID-19 Ministerstvo školstva SR nariadilom školám a 
školským zariadeniam dodržiavať nariadenia, ktoré sú na stránke: 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Ďakujeme za pochopenie.
 
                                                     
                                                                                                               
 

Začiatok školského roka 2021/2022

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 2. 9. 2021 (t. j. štvrtok).

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

Začiatok školského roka v malej triede je náročný, a preto bude prevádzka v malej triede v dňoch 2. 9. a 3. 9. 2021 

(t. j. štvrtok, piatok) dopoludnia max. do 12:00 za prítomnosti obidvoch pani učiteliek.

Prosíme rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba privádzať do 8,15 hod.
 • Do priestorov je vhodné vstupovať s rúškom a dezinfikovať si ruky.
 • V šatni sa nezdržiavať viac ako 10 min. v 2 metrových odstupoch.

Rozdelenie detí do tried bude vyvesené dňa 2.9.2021 vo vestibule materskej školy.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

 • Prezuvky
 • Pyžamko
 • Náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo)
 • Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.
 • Ochranné rúško
 • Hygienické vreckovky v krabičke
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné priniesť vypísané a podpísané v prvý deň nástupu do MŠ.

Dávame do pozornosti

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

                    Dobrá rada:

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa.

Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,

ťažšie je to s adaptáciou rodičov…

Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi,

je tá najúžasnejšia vec.

Obavu vo vašich očiach mu istotu nedodajú.

Často sa stáva, že dieťa je pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.

Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu (obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera…)

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.

Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s pani učiteľkami, radi vám odpovedia.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami !    

 


Kontakt

Materská škola Staškov

Staškov 364
023 53 Čadca


MŠ-0911873773
Odhlasovanie stravy:
Nižný koniec-041/4346258
Vyšný koniec-0911 830 599
MESAČNÝ POPLATOK
12 EUR 
ZA MESIAC Jún 2022
vyberá v dňoch 
7. 6. -8. 6. 2022
pani ekonómka v doobedňajších hodinách.
 
Ďakujeme.
                                                                        

Oznam

Stravné na mesiac Júl sa bude vyberať nasledovne:

 

MŠ Nižný koniec

30. 6. 2022 - od 7.00 hod. - 14.00 hod.

 

 

MŠ Vyšný koniec

 

 

Stravné je možné
uhradiť od 1. dňa  v mesiaci

do posledného dňa výberu stravného.

Prosíme rodičov o dodržiavanie termínov.

 


OTVÁRACIE HODINY MŠ

Materská škola na Nižnom konci je otvorená od 6,30 hod. do 16,30 hod. 

Schádzanie detí je najneskôr do 8,15 hod. Do 7,00 hod. sa deti schádzajú vo veľkej triede a od 7,00 hod. vo svojich triedach.

 

Materská škola na Vyšnom konci - elokovaná trieda je otvorená od 7,00 hod. do 16,30 hod. Schádzanie detí je najneskôr do 8,15 hod.