ĎAKUJEME!

Veľké ďakujem patrí oteckom,
ktorí obetovali svoj voľný čas,

aby postavili záhradný domček pre deti z elokovanej triedy na Vyšnom konci.

Zamestnanci MŠ Staškov  z celého srdca ďakujú ochotným oteckom:

P. Heglasovi, Ľ. Červencovi, Ľ. Kožákovi, R. Malíkovi