"Šťastie nie je výsledkom toho, čo dostávame,

ale toho, čo dávame."

Materská škola  Staškov ďakuje sponzorom, ktorí sa podieľali na obnovení jej interiéru. 

Veľké ďakujem patrí Ing. Jozefovi Bučkovi a riaditeľke neziskovej organizácie SLZA n.o.,
Bc. Oľge Červencovej, za financovanie nábytku v 2 triedach, šatňových skriniek a lavičiek pre 68 detí a za iné potrebné zariadenie pre škôlku.

Ďalšie veľké ďakujem patrí Dušanovi Machovčákovi,
ktorý financoval interiérové dvere na prízemí škôlky, pomáhal pri zabezpečení a realizácii podlahovej krytiny.

V neposlednom rade ďakujeme pánovi starostovi obce Ing. Ladislavovi Šimčiskovi a obecnému zastupiteľstvu.

 

Všetky detičky sa veľmi tešia, že môžu svoje chvíle v MŠ tráviť vo vynovenom priestore.
                     Srdečne ďakujeme 

                                        KOLEKTÍV MŠ

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

-Tešíme sa na Vianoce

Týždeň v našej škôlke sa bude niesť v znamení vianočných sviatkov.
Nielen výzdoba, ale najmä atmosféra bude v našich triedach vianočná.
Spolu s detičkami si priblížime zvyky a tradície, ktoré sa týkajú týchto najkrajších sviatkov roka.