JEDÁLNY LÍSTOK

  

 

Stravné pre deti MŠ 1,27€+ réžia

Pásmo Desiata Obed Olovrant Spolu: Réžia
4.pásmo 0,30€ 0,72€ 0,25€ 1,27€ 3,00€ na mesiac
Dotácia pre predškolákov za stravu  na deň je 1,20€.
Naša MŠ je v 4.pásme, kde je za stravné na deň  1,27€,
tak rodič na predškoláka dopláca 0,07€ na deň +paušálne 3€ réžia na mesiac.
 

 

 

Dôležitosť pitného režimu 

 

 Voda tvorí 65% telesnej hmotnosti priemerného dieťaťa. Pri raste sa v našom organizme usadzuje tuk a podiel vody klesá. Telo dospelého muža obsahuje približne 60% vody, telo dospelej ženy asi 50% .

Aby organizmus mohol správne fungovať, udržuje sa obsah vody zhruba konštantný. Pretože vodu v rôznych formách neustále vylučujeme / moč, stolica, dýchanie, potenie.../, musíme zase rovnaké množstvo doplniť. Voda obsiahnutá v jedle nestačí , musíme ju doplňovať pitím. Voda je pre funkciu organizmu dôležitejšia ako jedlo, preto musíme piť každý deň.              

Príjem tekutín ja čiastočne regulovaný zvykovo, čiastočne pijeme bez ohľadu na pocit smädu. Deti majú znížený pocit smädu – na to sa nesmie zabúdať.

            Pocit smädu je riadený časťou mozgu, a ten okrem iného riadi a reguluje aj pocit hladu. Jeho nervové bunky monitorujú prietok krvi a koncentráciu solí a ďalších  látok v nej obsiahnutých. Pokiaľ je objem krvi príliš nízky, alebo pokiaľ je obsah solí príliš vysoký, dá signál, že telo potrebuje vodu. Nervové bunky spôsobia uvoľnenie hormónu, ktorý spôsobí pocit sucha v krku a my máme pocit smädu a potrebu piť.

            Pitný režim je preto veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Piť je treba pravidelne , nie až keď pociťujeme smäd. Pocit smädu totiž vzniká, až keď organizmus stratí 2% tekutín, ale to už je vlastne jeho volanie o pomoc.

            Príjem tekutín musí byť stály , vypiť naraz veľké množstvo tekutín, tiež nie je vhodné. Len dostatočné, pravidelné pitie zabezpečí správnu funkciu obličiek a odstraňovanie odpadových látok z tela. Pri nedostatočnom príjme tekutín sa znižuje celkový telesný výkon, mentálne funkcie, dochádza k pocitu únavy, bolestiam kĺbov, hlavy, poruchám obličiek, môže vzniknúť zápcha, prehriatie organizmu, množstvo civilizačných chorôb vzniká ako následok dlhodobého nesprávneho pitného režimu, v tom najhoršom prípade môže nastať celkový kolaps organizmu.

            Ako všetky návyky, aj správny pitný režim je nutné vybudovať už v detstve. Už malé deti treba postupne, primerane k ich veku, postupne oboznamovať s jeho správnymi zásadami. Deti často nepociťujú

 smäd, preto im treba tekutiny pravidelne ponúkať. Pravidelne treba piť už od rána a v priebehu celého dňa – nečakať až na pocit smädu – ten už je príznak miernej dehydratácie organizmu.


            Základom pitného režimu by mala byť čistá, nesýtená voda - tá jediná je vhodná pre všetkých. Vhodnosť ostatných nápojov sa líši v súvislosti s potrebami konkrétneho organizmu, prebiehajúcou aktivitou, záťažou, počasím. Dôležité je, aby voda mala vyvážený obsah minerálov. Treba obmedziť príjem väčšieho množstva tekutín s obsahom CO, ktorý môže narušiť proces trávenia a príjem  sladených malinoviek, pre vysoký obsah cukru, vysokú energetickú hodnotu a žiadnu biologickú h

odnotu. U detí v mnohých prípadoch pitie týchto nápojov môže za vznik obezity a komplikácií, ktoré spôsobuje. Okrem toho sladká chuť zvyšuje pocit smädu. Najvhodnejšie sú mierne kyslé, alebo mierne horké nápoje .

 

            Samotné normy upravujú aj receptúry nápojov. Hoci Svetová zdravotnícka organizácia

a odborníci na zdravú výživu sa odporúčajú v rámci pitného režimu absolútne vyhýbať

sladeným nápojom a limonádam, napriek tomu normy povoľujú ponúkať aj vodu so sirupom

či iný sladký nápoj. Pri ponuke nápoja k jedlu musia školské stravovacie zariadenia

preferovať podávanie čistej pitnej vody z vodovodu, pitnej vody ochutenej ovocím

a bylinkami.