Naše pravidlá  


Naši škôlkári sa snažia

dodržiavať tieto pravidlá:


1. Privítame sa a rozlúčime navzájom
2. Sme kamaráti, pomáhame si
3. Nikoho nebijeme, neubližujeme si, neničíme hru druhým deťom
4. Neberieme nič, čo nám nepatrí, nedávame si nič cudzie 
do skrinky a neberieme si to domov
5. Používame tri čarovné slovíčka:   
         PROSÍM,
         ĎAKUJEM,
         PREPÁČ
6. Veci a hračky si pekne upratujeme
7. Snažíme sa sami prezliecť, prevrátiť a uložiť si veci
8. Nekričíme, nehovoríme neslušné slová, nebeháme po škôlke
9. Poslúchame a počúvame dospelých, keď niečo chcem, pekne poprosím dospelého

10. Je lepšie sa usmievať, ako sa mračiť          


 
 
Informácie pre mamičky a oteckov

                                                           
 
Mamička a otecko,
1. dávajte ma do škôlky pravidelne, lebo sa teším na všetko nové, čo prežijem s kamarátmi
2. voďte ma do škôlky najneskôr do 8,15 hod, už ma čaká chutná svačinka
3. ak budem chorý alebo inak neprítomný, včas ma odhláste na čísle 041/4346258 alebo na nástenke vo vestibule MŠ
4. včas uhrádzajte poplatky za stravu /začiatok mesiaca/ a mesačný poplatok za škôlku /v popoludňajších hodinách do 10.dňa v mesiaci/
5. zaujímajte sa o dianie v škôlke, čítajte oznamy alebo info na našej webovej stránke msstaskov.webnode.sk
6. nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov
7. nedávajte mi lieky do škôlky, ani mi ich nenechávajte v skrinke,kamaráti si môžu myslieť, že to môžu tiež jesť a môžu si tým ublížiť
8. podpisujte mi pyžamko, prezúvky a topánky, aby som si ich nezamenil s kamarátovými 
9. všímajte si moje obrázky na výstavke, opýtajte sa občas pani učiteľky ako sa mi v škôlke vodí, je to pre mňa dôležité
10. rozprávajte sa so mnou o škôlke, rád vám porozprávam, čo som zažil a čo som sa naučil
11. nedávajte mi hračku do škôlky, pretože sa môže pokaziť alebo stratiť
12. obliekajte ma teplejšie, pretože chodievame von takmer v každom počasí (potrebujem teplé oblečenie, čiapku na uši, poriadne topánky alebo čižmičky a vreckovky do bundy)
13. nechajte ma obliekať a obúvať sa samého nielen v škôlke, ale aj doma, iba mi ukážte ako na to, veď ja som šikovný
14. nechajte ma doma jesť samého, aj v škôlke sa to učím sám
15. ak sa v škôlke ušpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi

 

"Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný.
Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti.
Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech."

 

 

 

 


Kontakt

Materská škola Staškov

Staškov 364
023 53 Čadca


MŠ-0911873773
odhlasovanie stravy
Nižný koniec-041/4346258
Vyšný koniec-0911 830 599