Časopis Včielka

08.03.2015 21:20

Detičky z veľkej triedy sa rozhodli, že napíšu do časopisu Včielka.
Poslali do Včielkinej galérie obrázky o tom, ako sa počas zimy starajú o vtáčikov,
ako ich kŕmia a dozerajú na to, aby vtáčiky neboli hladné.
Kamarátka Včielka niektoré ich obrázky uverejnila. 
Tešíme sa spolu s našimi kamarátmi z veľkej triedy.