Karneval

12.02.2014 09:00

Ani tento rok sme v našej materskej škole nezabudli na fašiangové obdobie a do našich tried zavítala karnevalová nálada. Každá trieda bola vyzdobená, na stoloch boli pripravené maškrty, hudba vyhrávala.  Masky boli naozaj pestré, stretnúť ste mohli rôzne rozprávkové postavičky, zvieratká, povolania... Všetky deti sa potom vyšantili na karnevalovej diskotéke a pri rôznych karnevalových hrách.

Viac fotografií vo Fotogalérií 2013/2014