Vianočná besiedka v KD

16.12.2013 16:00

Naše deti z veľkej triedy sa zapojili do programu Vianočnej besiedky, ktorú organizovalo CVČ Staškov.
Svojou vianočnou pesničkou a veselým tančekom, ktorý zatancovali spolu s deťmi z hudobno-pohybového krúžku
priniesli do kinosály dobrú náladu a vyčarili úsmev na tvári.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili :)

Viac fotografií vo Fotogalérií 2013/2014