Výstava ovocia a zeleniny

12.10.2013 00:00

V dňoch 12.-14.10. 2013 sa v Kultúrnom dome Raková uskutočnila celookresná výstava ovocia a zeleniny,ktorú zorganizoval Zväz záhradkárov. Na túto výstavu zhotovili deti spolu s učiteľkami a rodičmi rôzne figúrky a postavičky z ovocia, zeleniny a prírodnín. Ďakujeme všetkým, ktorí niečim prispeli.

viac fotografií vo Fotogalérií 2013/2014