MALÁ trieda- ŽABKY
Triedne učiteľky: Bc.Zuzana Nekorancová 
                             Jarmila Bajáková

 1. Baculáková Petra
 2. Badžgoň Peter
 3. Bučková Lucia
 4. Bukovan Dávid
 5. Dejová Adela
 6. Fefková Vanesa
 7. Harvančák Tobias
 8. Hejda Oliver
 9. Husárová Lucia
 10. Hlava Oliver
 11. Hradská Kristína
 12. Králiková Mia
 13. Krenželová Mia
 14. Letko Filip
 15. Olejníková Sarah
 16. Ondrašinová Henrieta
 17. Pakošová Stela
 18. Sedlárová Nicoletta
 19. Zemaníková Zara
 20. Šuška Jakub

 

STREDNÁ trieda- SLNIEČKÁ 
Triedne učiteľky: Bc. Monika Beláková
                   Helena Arendáriková

 

 1. Badura Šimon
 2. Badžgoň Matúš
 3. Belko Matej
 4. Chovančík Jakub
 5. Furdanová Žanet Michaela
 6. Halagačková Barbora
 7. Koleň Matúš
 8. Korduliak Tobias
 9. Krištofíková Vanesa
 10. Maslík Damián
 11. Maslíková Marieta
 12. Maslíková Soňa
 13. Moskalová Melánia
 14. Nekoranec Adam
 15. Oravec Ľubomír
 16. Prívara Jakub
 17. Prívara Vladimír
 18. Štich Damián
 19. Šuvakinová Sofia
 20. Chabrečková Sofia

 

VEľKÁ trieda- LIENKY 
Triedne učiteľky: Mgr. Andrea Kicošová
                  
 Anna Dlhopolčeková

 

 1. Badura Samuel
 2. Buška Tomáš
 3. Cyprichová Simona
 4. Drvár Adam
 5. Furdanová Elizabeth Agnes
 6. Heglasíková Miroslava
 7. Choleva Boris
 8. Jánošíková Ema
 9. Jendrisek Šimon
 10. Kovalíčková Barbora
 11. Kožák Matúš
 12. Krkoška Daniel
 13. Króner Patrik
 14. Kubizňová Karin
 15. Kuric Tadeáš
 16. Machovčák Alex
 17. Majerík Jozef
 18. Maslík Marek
 19. Pakošová Ema
 20. Plecho Matúš
 21. Poláček Maximilián
 22. Smrečková Kornélia
 23. Vyrobík Sebastián
 24. Zemaníková Aneta

 

ELOKOVANÁ trieda- VČIELKY 
Triedne učiteľky: Nikola Kozáková
                   Darina Hrušková

 1. Badura Adrian
 2. Badžgoň Martin
 3. Craine Lianna Alexandra
 4. Fuják Tadeáš Ján
 5. Gabriš Marcel
 6. Gajdošíková Agáta
 7. Haluščák Jakub
 8. Kaháková Laura
 9. Kováčiková Alexandra
 10. Kožaková Timea
 11. Kulla Oliver
 12. Machovčáková Sofia
 13. Paleníková Lucia
 14. Pavlinová Alexandra
 15. Pohančeníková Eliška
 16. Poljak Patrik
 17. Šadibol Lukáš
 18. Šperka Samuel
 19. Šperková Ema
 20. Turiaková Anna
 21. Vanková Lea
 22. Veselková Michaela

 

"Ak urobíte svet lepším
 

PRE DETI,
 

urobíte ho lepším
 

PRE VŠETKÝCH."

 

RIADITEĽKA MŠ:
Helena Arendáriková
ZÁST. RIADITEĽKY:
Bc. Zuzana Nekorancová

UČITEĽKY:
Anna Dlhopolčeková

Jarmila Bajáková

Nikola Kozáková

Darina Hrušková

Bc. Monika Beláková

Mgr. Andrea Kicošová

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
Pavla Maľovaníková

ÚČTOVNÍČKA:
Mgr. Edita Bytčanková

ŠKOLNÍČKA :
Erika Sadleková

ŠKOLNÍČKA A KUCHÁRKA:
Zuzana Sýkorová

HLAVNÁ KUCHÁRKA:
Katarína Jarošová

KUCHÁRKA:
Katarína Lhoťanová


RADA ŠKOLY pri MŠ Staškov:

PREDSEDA:
Mgr. Edita Bytčanková- nepedagogický zamestnanec

Jarmila Bajáková- pedagogický zamestnanec

Veronika Haluščáková- zástupca rodičov

Gabriela Štichová- zástupca rodičov

Bc.Mária Čečotková- zástupca rodičov

Mgr. Iveta Bartusková- zástupca zriaďovateľa

Ján Belko- zástupca zriaďovateľa

 

 


Kontakt

Materská škola Staškov

Staškov 364
023 53 Čadca


MŠ-0911873773
odhlasovanie stravy
Nižný koniec-041/4346258
Vyšný koniec-0911 830 599