MALÁ trieda- ŽABKY 

Triedne učiteľky: Katarína Brisudová
                      Nikola Kozáková

 

 

STREDNÁ trieda- SLNIEČKÁ 
Triedne učiteľky: Bc. Zuzana Nekorancová
                       Helena Arendáriková

 

 

VEľKÁ trieda- LIENKY 
Triedne učiteľky: Anna Dlhopolčeková
                     Jarmila Bajáková

 

 

ELOKOVANÁ trieda- VČIELKY 
Triedne učiteľky: Mgr. Anna Holčíková
                         Darina Hrušková

 

 

"Ak urobíte svet lepším
 

PRE DETI,
 

urobíte ho lepším
 

PRE VŠETKÝCH."

 

RIADITEĽKA MŠ:
Helena Arendáriková
ZÁST. RIADITEĽKY:
Bc. Zuzana Nekorancová

UČITEĽKY:
Anna Dlhopolčeková
Jarmila Bajáková
Katarína Brisudová
Nikola Kozáková
Darina Hrušková
Mgr. Anna Holčíková

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
Paulína Maľovaníková

ÚČTOVNÍČKA:
Mgr. Edita Bytčanková

ŠKOLNÍČKA :
Erika Sadleková

ŠKOLNÍČKA A KUCHÁRKA:
Zuzana Sýkorová

HLAVNÁ KUCHÁRKA:
Katarína Jarošová

KUCHÁRKA:
Katarína Lhoťanová


RADA ŠKOLY pri MŠ Staškov:

PREDSEDA:
Mgr. Edita Bytčanková- nepedagogický zamestnanec

Jarmila Bajáková- pedagogický zamestnanec

Ing. Jana Červencová- zástupca rodičov

Katarína Fojtíková- zástupca rodičov

Jana Machovčáková- zástupca rodičov

Mgr. Iveta Bartusková- zástupca zriaďovateľa

Ján Belko- zástupca zriaďovateľa