MALÁ trieda- ŽABKY 

Triedne učiteľky: Katarína Brisudová
                      Anna Smrečková

Tomáš Buška
Elizabeth Agnes Furdanová
Ema Jánošíková
Šimon Jendrisek
Gabriel Kahák
Alex Kim
Barbora Kovalíčková
Matúš Kožák
Daniel Krkoška
Sofia Machovčáková
Marek Maslík
Marieta Maslíková
Ľuboš Perďoch
Teodor Perďoch
Maximilián Poláček
Patrik Poljak
Lukáš Šadibol
Samuel Šperka
Damián Štich
Michaela Veselková
Sebastián Vyrobík

 

STREDNÁ trieda- SLNIEČKÁ 
Triedne učiteľky: Bc. Zuzana Nekorancová
                       Helena Arendáriková

Mathias Badura
Lukáš Bukovan
Michaela Čečotková
Miroslava Heglasíková
Matias Kajanek
Alex Kadáš
Kristína Kovalíčková
Adam Kozák
Tadeáš Kuric
Rebeka Králiková
Alex Machovčák
Marianna Machovčáková
Adam Nekoranec
Tobias Pinďák
Kornélia Smrečková
Ema Skybiková
Sofia Šušková
Eliška Štichová
Timea Turiaková
Aneta Zemaníková

 

VEľKÁ trieda- LIENKY 
Triedne učiteľky: Anna Dlhopolčeková
                     Jarmila Bajáková

Nina Arendáriková
Michaela Baculáková
Sarah Belák
Martin Belko
Patrik Bytčanek
Daša Bytčanková
Karin Bytčanková
Tobias Čečotka
Matúš Delinčák
Patrik Fefko
Michal Fojtík
Roger Goralka
Daniel Hrnčíř
Tamara Jakubčíková
Ema Jendrisková
Karin Kontríková
Jakub Kordulák
Adrián Kovalíček
Sofia Machovčáková
Juraj Oškrobaný
Matúš Pakoš
Timotej Šamaj
Klára Škulavíková
Tomáš Tahotný
Adam Tutka

 

ELOKOVANÁ trieda- VČIELKY 
Triedne učiteľky: Mgr. Andrea Kicošová
                         Darina Hrušková

Jakub Badžgoň
Nela Červencová
Štefan Gábor
Sára Gavláková
Nela Gottwaldová
Lianna Alexandra Craine
Jakub Haluščák
Filip Haluščák
Richard Heglas
Alexandra Kováčiková
Matúš Kožák
Ema Malíková
Larissa Lea Marčanová
Martin Mikovčák
Peter Pučalik
Timea Pučaliková
Pavla Straková
Branislav Strýček
Ladislav Turaček
Eva Turiaková
Samuel Žák

 

"Ak urobíte svet lepším
 

PRE DETI,
 

urobíte ho lepším
 

PRE VŠETKÝCH."

 

RIADITEĽKA MŠ:
Helena Arendáriková
ZÁST. RIADITEĽKY:
Bc. Zuzana Nekorancová

UČITEĽKY:
Anna Smrečková
Anna Dlhopolčeková
Jarmila Bajáková
Katarína Brisudová
Darina Hrušková
Mgr. Andrea Kicošová

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:
Nikola Kozáková

ÚČTOVNÍČKA:
Mgr. Edita Bytčanková

ŠKOLNÍČKA :
Erika Sadleková

ŠKOLNÍČKA A KUCHÁRKA:
Zuzana Sýkorová

HLAVNÁ KUCHÁRKA:
Katarína Jarošová

KUCHÁRKA:
Katarína Lhoťanová


RADA ŠKOLY pri MŠ Staškov:

PREDSEDA:
Mgr. Edita Bytčanková- nepedagogický zamestnanec

Jarmila Bajáková- pedagogický zamestnanec

Ing. Jana Červencová- zástupca rodičov

Katarína Fojtíková- zástupca rodičov

Jana Machovčáková- zástupca rodičov

Mgr. Iveta Bartusková- zástupca zriaďovateľa

Ján Belko- zástupca zriaďovateľa