Anna Smrečková-riaditeľka MŠ,učiteľka      

Helena Arendáriková-zástupkyňa riaditeľky,učiteľka

 

Anna Dlhopolčeková-učiteľka

Jarmila Bajáková-učiteľka

Bc.Zuzana Nekorancová-učiteľka

Katarína Brisudová-učiteľka

Darina Hrušková- učiteľka

Mgr.Andrea Krišťáková- učiteľka

 

 

 

     

Erika Sadleková-školníčka

                                                                                            

Zuzana Sýkorová- školníčka, kuchárka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavla Maľovaníková-vedúca jedálne

Katarína Jarošová-hlavná kuchárka

Katarína Lhoťanová-kuchárka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Ponechalová- účtovníčka